Textové pole: MGR. DAGMAR ŠOSTOKOVÁ
ŘEDITELKA ŠKOLY
Textové pole: MGR. KVĚTA ŠLOSARČÍKOVÁ
ZÁSTUPCE PRO II.STUPEŇ ZŠ

Textové pole: MGR. JARMILA NOSKOVÁ
ZÁSTUPCE PRO I.STUPEŇ ZŠ

Textové pole: EVA BUČKOVÁ
ZÁSTUPCE PRO MŠ