OBĚDY LZE PŘIHLÁSIT ČI ODHLÁSIT U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY V PRACOVNÍ DNY :

1. OSOBNĚ V DOBĚ OD 7.45 DO 8.00 NEBO OD 11.30 DO 14.00

2. TELEFONICKY NA ČÍSLE 596013394

 

VÝDEJ OBĚDŮ JE V DOBĚ OD 11.30  DO 14.00

 

PLATBU ZA ODEBRANÝ OBĚD URČUJE VYHLÁŠKA Č.107 ZE DNE 25.2.2005 O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ. VYHLÁŠKA STANOVÍ, ŽE DO VĚKOVÝCH SKUPIN JSOU STRÁVNÍCI ZAŘAZOVÁNI NA DOBU ŠKOLNÍHO ROKU, VE KTERÉM DOSAHUJÍ VĚKU :

  3 -  6  LET                30,- Kč

  7 - 10 LET                20,- Kč

11 - 14 LET                22,- Kč

 nad 15 LET                25,- Kč .

UVEDENÉ CENY PLATÍ VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ - PROBÍHÁ VYUČOVACÍ PROCES. CENY OBĚDŮ V DOBĚ MIMO VYUČOVACÍ PROCES  :

  7 - 10 LET                52,- Kč

11 - 14 LET                54,- Kč

 nad 15 LET                57,- Kč .

 

CENY OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY :

1. KONZUMACE V JÍDELNĚ                 60,- Kč

2. KONZUMACE MIMO JÍDELNU        55,- Kč

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO NA INTERNETU :

1. ZVOLIT ADRESU : https://secure.ulrichsw.cz/estrava

2. ZVOLIT OBEC BOHUMÍN

3. KLIKNOUT NA ČÍSELNÝ KÓD JÍDELNY 0145

4. VEPSAT KÓD UŽIVATELE - TJ. ČÍSLO ČIPU BEZ POČÁTEČNÍCH NUL

5. VEPSAT HESLO - INICIÁLY STRÁVNÍKA A ČÍSLO ČIPU BEZ NUL A MEZER

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY :    BOŽENA KEMPNÁ

VEDOUCÍ KUCHAŘKA           :     MAGDA SEDLÁČKOVÁ